Ty te moesz mie wasn wizytwk...


  MED-EGDI Przeglądy Urządzeń Medycznych Bielsko-Biała Tel.607-657-448

tutaj powinno być logo...  


PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU I APARATURY:
- MEDYCZNEJ
- STOMATOLOGICZNEJ
- REHABILITACYJNEJ
W ramach naszych działań oferujemy następujące usługi:
1) pomiary bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń
2) oceny stanu technicznego aparatury medycznej
3) wystawiamy paszporty techniczne

HTTP://WWW.MED-EGDI.COM

BIELSKO-BIAŁA Tel.607-657-448


 


 MED-EGDI Przeglądy Urządzeń Medycznych Bielsko-Biała Tel.607-657-448
 Jana Pawła II, 01-234 Bielsko-Biała
 tel. 607-657-448, tel. komórkowy 607-657-448,
e-mail: , www: